“همانا او را با تمامی دل و تمامی جان و تمامی خاطر و تمامی قوت خود محبت نما”

دوست عزیز، به کلیسای نوید خوش‌ آمدید. دعا میکنیم زندگی تان سرشار از برکات خداوند باشد، هر روزه در کلام رشد کنید و با ستایش خداوند در حمد و سرود، حضور خداوند را در زندگیتان حس کرده و مملو از آرامش و شادی بشوید و محبتی فراتر را تجربه کنید

مانند یک قهرمان بدوید – یوشع سرزمین را تسخیر میکند
پیامهای روزانه برای رشد روحانی توسط دکتر سامی تیپیت
ios App آی او اس
Android App اندروید

تعلیم

با هدایت روح خدا، با تعالیم از کتابمقدس ، در کلام رشد کنید، و بنا شوید

کلیسا

زیبایی زندگی در مسیح را با دیگر خواهران و برادران در خانواده الهی ، کلیسا تجربه کنید

ایمان

افکاری نو، تجربه ای جدید ، تغییرها و تبدیل ها در پیروی از عیسی مسیح

نوید زندگی

نزول روح القدس در پنطیکاست

مطالعه روزانه کتابمقدس

‪”در دوران سلطنت داوود سه سال خشکسالی شد. داوود به درگاه خداوند دعا کرد و خداوند به او پاسخ داد و فرمود: «این خشکسالی نتیجه گناه شائول و خاندان اوست که جبعونیان را کشتند.(۲ سموئیل ۲۱ : ۱)

ما باید در انجام دادن هر کار نیمه تمام جدی باشیم. خدا ، خدای عادل است و نمیتواند واقعیت هولناک گناه را نادیده بگیرد. شائول مردمی را کشت که اسرائیل با آنها در زمان یوشع عهد بسته بود. هر چند که کشتن مردم را قابل توجیه میدانست، اما خون افرادی که بی تقصیر بودند در حضور خداوند از خاک شنیده میشد که خواهان عدالت بودند. برای مدتی خدا از آسمان برای داوود واسرائیل  خبری نفرستاد تا زمانی که آنها برای اعمال شائول کفاره دادند

رویدادهای بسیاری در جامعه ها رخ میدهد چون خدا بخاطر اعمال و ستمهای گذشته که بر ضد آدمهای بی تقصیر انجام شده است دادگیری میکند.  شهرها، کشورها و قومهای مختلفی بخاطر گناهان گذشته اجدادشان تحت لعنت قرار گرفته اند

در دوم سموئیل ۲۴ ، میبینیم خدا چنان درباره عدالت جدی بود که هفتاد هزار نفر مردند تا عدالتش انجام شود (آیه ۱۵). ما باید در برابر گناه بر ضد دیگران چنان جدی باشیم که با توبه، به نزد شخصی که به او ستم شده برویم و با او آشتی کنیم.این اعمال، هر چند به نظر ساده هستند ، باعث میشوند برکت خداوند دوباره در زندگی شما جریان پیدا کند. مانند داوود، ما باید در دوباره بنا کردن، و شفا دادن شکافهایی در روابط گذشته مان بگوشیم، چون بعد از اینکه داوود تاوان پس داد، “خداوند دعای او را پذیرفت” (آیه ۲۵)

بیایید نزد من ای تمام زحمتکشان

و گرانباران و من شما را آرامی خواهم بخشید

عیسی مسیح

با پیروی از مسیح تازه شوید و حیاتی نو را تجربه کنید