“همانا او را با تمامی دل و تمامی جان و تمامی خاطر و تمامی قوت خود محبت نما”

دوست عزیز، به کلیسای نوید خوش‌ آمدید. دعا میکنیم زندگی تان سرشار از برکات خداوند باشد، هر روزه در کلام رشد کنید و با ستایش خداوند در حمد و سرود، حضور خداوند را در زندگیتان حس کرده و مملو از آرامش و شادی بشوید و محبتی فراتر را تجربه کنید

مانند یک قهرمان بدوید – ترمیم کردن روابط شکسته
پیامهای روزانه برای رشد روحانی توسط دکتر سامی تیپی
ios App آی او اس
Android App اندروید

تعلیم

با هدایت روح خدا، با تعالیم از کتابمقدس ، در کلام رشد کنید، و بنا شوید

کلیسا

زیبایی زندگی در مسیح را با دیگر خواهران و برادران در خانواده الهی ، کلیسا تجربه کنید

ایمان

افکاری نو، تجربه ای جدید ، تغییرها و تبدیل ها در پیروی از عیسی مسیح

نوید زندگی

ازخواب بیدار شوید

مطالعه روزانه کتابمقدس

” وقتی عیسی عازم سفر شد، شخصی دوان دوان آمده در برابر او زانو زد و عرض کرد» ای استاد نیکو، من برای بدست آوردن حیات جاودانی چه باید بکنم؟«” (مرقس ۱۰ : ۱۷)

پول یک موضوع اصلی در رابطه با خواسته های دل انسان است. شخص ثروتمندی که در کتاب مرقس به او اشاره شده، گفت ایمان دارد، ولی از ثروت خود دل نمیکند. قولهای محبت کردن و شاگرد مسیح بودن تو خالی هستند تا زمانی که برای او بیشتر از ثروت ارزش قائل شوید. طرقی که انسانها از پول استفاده میکنند نشان دهنده وضع دلشان است. اگر عیسی مکان اول در قلب این شخص ثروتمند میداشت، این با برخورد درست نسبت به مالش آشکار میشد

در لاویان ۲۵ قاعده سبت موردی مانند داستان شخص ثروتمند را عنوان کرده است. بطور ساده ، به قوم گفته شد چیزی را که میخواستند در راه خدا بدهند. در عوض خدا به آنها قول داد به آنها چنان برکتی خواهد داد که برای سه سال سه برابر محصول تولید کند

چه زمانی این اصل مهم را درک خواهیم کرد که اگر ما از قوانین الهی بخشش و مطیع بودن اطاعت کنیم، او قادر است در هر موردی در زندگیمان برکت بفرستد؟ عیسی قول داد: “» یقین بدانید که هر کس بخاطر من و انجیل ، خانه و یا برادران یا خواهران یا مادر یا پدر یا فرزندان و املاک خود را ترک نماید، در این دنیا صد برابر خانه و برادر و خواهر، مادر و فرزندان و املاک … نصیب او خواهد شد” (مرقس ۱۰ :۲۹ – ۳۰)

از بخشیدن دوری نکنید، آن را فرصتی برای برکت دریافت کردن بدانید

بیایید نزد من ای تمام زحمتکشان

و گرانباران و من شما را آرامی خواهم بخشید

عیسی مسیح

با پیروی از مسیح تازه شوید و حیاتی نو را تجربه کنید